Karup – Kølvrå – Frederiks – Skelhøje – Havredal – Grønhøj

Hvorfor skal du stemme på en lokalpolitiker?

Det er en lokal politikers rolle, at repræsentere og stå til rådighed for lokalsamfundet og den enkle borger. Man skal således være politisk talerør for lokalsamfundet og borgerens ønsker i Byrådet. Samtidig er man den der informere lokalsamfundet om kommunens nuværende og fremtidige planer, økonomiske formåen og meget andet der vedrører borgerne.

Det er næsten lige meget, om du stemmer på det ene parti eller det andet. Det vigtigste er, at du stemmer på en lokal politiker. Enhver lokal politikere vil kunne repræsentere dig og din familie, og sådan skal det også være. Så stem gerne på min person.

Jeg tager gerne opgaven og ansvaret for, at repræsentere borgerne i Karups kommune. Det være sig Karup – Kølvrå – Frederiks – Skelhøje – Havredal – Grønhøj.

Mit ønske er, at vi får et landsby råd hvert sted, som i samarbejde kan gøre området attraktivt til glæde for dets beboere. Således at nærheds princippet får sin berettigelse. Derfor vil jeg også arbejde for bevarelsen af det eksisterende butiks liv, vores fritidsmuligheder, vores ildsjæle og for glæde og gavn med trivsel for borgerne i lokalsamfundet.

Politikken skal også uden for indre ringvej i Viborg, tak.

Viborg er faktisk en rigtig god kommune på mange områder. Både for børnene, de unge og de ældre, og os ind imellem samt for kulturen, erhvervslivet, naturen, miljøet osv. Men ønsket om at bevarer og skabe, være initiativrig og være en ildsjæl i det politiske er der altid brug for.

Vi har lokalt flere opgaver som cykelsti- og gangsystemer der trænger til ny belægning, en indsats for fællesskabet i lokalområdet. Butiks liv der levere og eksistere i samhørighed med det lokale, og derfor skal bevares. Mere rekreation med fællesområder hvor vi kan mødes til en kop kaffe og en snak, grillplads?, og gerne et samspil hvor vi kan lære hinanden bedre at kende. Det er borgerne der ligger ønskerne, og det er de lokale politikere der fremlægger det i kommunens udvalg.

Så lad os give håndslag på et godt samarbejde. Stem lokalt, stem på…

 

                              Johnny F. Andresen    

Kommunalvalget 2017

Velfærden har trange kår, og det kan vi ikke være bekendt. I Danmark er velfærden vores kerneværdi, som vi i årtier har betalt mange skattekroner for at kunne bevarer. Derfor er det også af afgørende betydning, at borgerne ved hvad de har at forvente i vores velfærdssystem. Borgerne har krav på et velfungerende velfærdssystem. Min målsætning er, at vi i Viborg kommune kan finde den stabilitet, tryghed og sikkerhed som borgerne med rette kan forvente, så det bliver attraktivt at være borger i kommunen. En by med borger, hvor dagligdagen giver glæde og tilfredshed.
Derfor er min målsætning at, alle skal have ret til at blive behandlet med respekt, tillid og forståelse i en pålidelig politik med,:

  • En ældrepolitik med fokus på de ældres egne ønsker og værdier. En værdig alderdom, som vi alle kan se frem til med glæde og vished for trygheden og sikkerheden.
  • En social- og familiepolitik hvor der er plads til den enkelte og familien under gode vilkår. Hvor dem der er mindre bemidlede kan få en rettidig og effektiv hjælp.
  • En skole- og uddannelsespolitik hvor vores børn og unge kan få de bedste vilkår for trivsel og indlæring, både nu og for fremtiden. En skole- og uddannelses periode, hvor vi får glade børn og unge hjem hver dag.
  • En sundhedspolitik der giver os hurtig og effektiv behandling, såvel som opfølgning ved sygdom.
  • En Ungdomspolitik hvor vi sikrer elev- og lærlingepladser, og hvor erhvervslivet lever op til et socialt ansvar. Billigere bolig for de unge når de flytter hjemmefra, og rimelige levevilkår.
  • En klima, energi- og miljøpolitik hvor vi satser på udnyttelse af ren- og alternativ energi, og hvor vi bevarer vores grønne områder i naturen.
  • En dyrevelfærdspolitik hvor vi tilgodeser dyrenes ve og vel.

En lokalpolitik hvor man inddrager borgerne mest muligt, og hvor lokal afgørelse er af afgørende betydning.

Derfor skal du stemme på en der taler dig og din families sag…

 

Politisk Folder

Troværdighed – Tillid – Anstændighed – Ansvar

Ganske som de fleste andre dansker, voksede jeg i mine barneår op hos mine forældre, og modtog noget der blev kaldt opdragelse.

Det var noget med, at man lærte at kende forskel på “rigtigt og forkert”, man lærte at kende forskel på “dit og mit”, og man lærte at det ikke gjorde noget, om man ind imellem lod andre komme foran i køen.

Man lærte også betydningen af ordene høflighed, respekt og ansvar, og man lærte sågar ordene middelmådighed og behændighed.

Det er naturligvis en glæde, at kunne se, at disse værdier også har betydning i sit voksne liv, og at man trods alt, levede op til sine forældres forventninger. Denne baggrund er for os alle, den grundstamme der gerne skulle forme det menneske vi er, og spejle sig i de handlinger vi udføre, og netop disse værdier skal vi forstå betydningen af, når vi skal vælge en politisk repræsentant til vores folkestyre.

Vi har en tid foran os, hvor vi skal have genindført troværdighed, tillid, anstændighed og ansvar i dansk politik.

Politiken skal være i overensstemmelse med borgernes ønsker og med respekt for den økonomi som borgerne betror os. Derfor skal vi i politikken vise vejen med ansvarlighed i dagligdagen, både for familien, den enkelte borger og for vores mangfoldige erhvervsliv. Vi skal tale med den lille mand, som vi taler med den store.

Vi skal sikre trygheden der skaber en hverdag for den enkelte, og der skal skabes ro og tryghed i vores dagligdag, således at vi også er sikre på dagen i morgen.

Det kræver, at politikken i Danmark skal være mere markant og mere kontant. Vi skal stille krav til samfundet, også til politikeren.

Danmark er et land der er
værd at bevare

Danmark er et unikt og smukt land. Vi har en uberørt natur der i sin enkelhed giver os ro og fred. Vi har en kultur og en historie vi kan være stolte af, og som har givet os de mange værdier vi har i dag. Danmark er også en samfundsmodel som vi alle er en del af. Det samfund vi har skabt i dag giver frihed, demokrati og rettigheder for alle, og som sådan ønsker vi det bevaret.

Vores velfærdssamfund giver plads og lighed til alle. Vi har plads til dem der klare sig selvstændigt og vi har plads til dem der er mindrebemidlede. Vi har plads til en værdig behandling af vores syge, til en respektabel tak og værdighed til vores ældre og til et håb for vores ungdom, der er vores styrke til fremtiden.

Vi skal skabe muligheden for, at den enkle familie kan finde ro i hverdagen, så vi også er sikre på dagen i morgen.

Ansvaret er vi fælles om

For at kunne bevare og styrke det velfærdssamfund som vi kender, så skal vi alle tage del i ansvaret.
Den enkle borger tager sit ansvar, ved at blive en del af vores etablerede samfund, ved at overholde love, gældende regler og vores danske normer. Den enkle borger tager sit ansvar med sit behagelige ydre i mangfoldighed, tolerance og til glæde for fællesskabet, og den enkle borger tager ansvaret for sin families ve og vel i den bedste forståelse. Derfor skal vi satse på en politik, der skaber de bedste forhold til den enkle borger.
Erhvervslivet har det største ansvar. Det sociale ansvar for virksomhederne i dag, er den grundlæggende nødvendighed for eksistensen af vores fælles samfund. Derfor er det også vigtigt, at virksomhederne forstår dette ansvar, og tager del i det danske samfund med uddannelse og arbejde til det danske folk. Uden virksomheden er der ikke noget Danmark. Ingen virksomhed er opbygget – og eksistere i dag,  uden et samspil mellem ledelse og medarbejder. Derfor skal vi også satse på en politik, der giver erhvervslivet, stort som småt, de bedste vilkår for at eksistere.

Ansvaret er dit og mit.

 

Vi bygger en politik der hviler på logik og god dansk sund fornuft.

Jeg går gerne et skridt tilbage for at finde de danske dyder som ansvarsfølelse, behændighed og gensidig respekt. Tilbage til det som tilkendegiver en god dansker, og som vi kan være stolte af. Men jeg går også to skridt frem for netop bevarelsen af værdigheden for vores børn, vores unge og vores ældre i en sikker og tryg fremtid. En politik der er markant og kontant, med hurtig handling og reaktion.

Så lad os give håndslag på et godt samarbejde, og en gensidig tillid til hinanden, og lad os så komme i arbejdstøjet.

Johnny F. Andresen